17 Eylül 2012 Pazartesi

Ayhan Dereko - Nietzsche'de Tragedya Sanatı -1

Ilya Yefimovich Repin [1844 - 1930] - Ivan the Terrible and His Son
Nietzsche’nin ilk eseri olan “Tragedya’nın Doğuşu” [Nietzsche, 2005a] onun ileride geliştireceği düşüncelerin çekirdeğini oluşturması bakımından önemlidir. Yirmibeş bölüm ve bir önsözden oluşan bu eserin ilk onbeş bölümünde Yunan Tragedyasının doğası tartışılır. Buna göre, Yunan Tragedyasının, Apolloncu dünya görüşünün Dionysosçu dünya görüşü ile karşılaşmasından doğduğu şeklindeki iddia, eserin temel tezini oluşturur. Son on bölümde modern kültürün bir düşüş / çöküş içinde bulunduğu öne sürülmekte, bu çöküşün ve onun olası yeniden-doğuşunun anlaşılmasında Antik Yunan medeniyetinin sunduğu model kullanılmaktadır. Eser, neyin sanat olduğu neyin sanat olmadığı konusunda kendine göre ve katı-sıkı tanımlamalar getirir. Öznel kendini ifade biçimlerine dayanan sanat türleri reddedilir; opera bir sanat olarak kabul edilmez.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...